Mapa stanaŭleńnia Biełarusi

Miescaznachodžаńnie Biełarusi ŭ centru Eŭropy pa-roznamu ŭpłyvała na los krainy. Z adnaho boku, prynosiła dobryja źniešnieekanamičnyja suviazi, a z inšaha — pryciahvała vojny i razbureńni. My stvaryli mapu stanaŭleńnia sučasnaj Biełarusi, kab nahadać ab nievierahodnaj historyi našaj krainy.

Staražytnyja kniastvy

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje

Mindoŭh

1195–1263
 • Utvareńnie VKŁ sa stalicaj u Novaharodku
 • Razhrom tataraŭ kala Krutahorja
 • Karanacyja Mindoŭha

  Staražytnyja biełaruskija kniastvy pastupova ŭvachodzili ŭ skład novaj dziaržavy paślia dałučeńnia da Navaharodka susiednich ziemlaŭ pad uładaju Mindoŭha. Usie jany byli zacikaŭleny va ŭmacavańni dziaržaŭnaj ułady, što davała nadziejnuju abaronu ad vorahaŭ i mahčymaść spakojna zajmacca ziemlarobstvam, handlem i ramiostvami.

 • Pachod manhoła-tataraŭ na ziemli VKŁ
 • Vojska VKŁ raźbiła kryžakoŭ kala voziera Durbe

Traniata

Zabity ŭ 1264
 • Zabojstva Mindoŭha ŭ vyniku mižusobnaj baraćby

Vojšałk

1223–1267
 • Zabojstva Traniaty. Da ŭłady prychodzić syn Mindoŭha — Vojšałk
 • Vojšałk dałučyŭ da Navahradčyny i Litvy Dziavołta i Nalšany

Švarn Daniłavič

1230-ja–1270

Trajdzień

Pamier ŭ 1282
 • Trajdzień dałučyŭ Vierchniaje Paniamońnie, Žamojć, dajnaŭskija i jaćviaskija ziemli

Daŭmont

Pamier ŭ 1285
 • Razhrom vojskami VKŁ manhoła-tatarskich vojskaŭ kala vioski Mahilna

Budzikid

1240-ja–1290

Budzivid

Pamier ŭ 1295
 • Vicień padaviŭ paŭstańnie žamojckich feadałaŭ, jakija chacieli zaklučyć sajuz z kryžakami

Vicień

Pamier ŭ 1316
 • Hierb «Pahonia» staŭ hierbam VKŁ

  Pry Vicieni adbyvajecca pieraadoleńnie časovaha zaniapadu Kniastva.

 • Vicień adbiŭ pachod kryžakoŭ na Žamojć i zaklučyŭ mirnuju damavu z Ryhaj
 • Dabraachvotnaje dałučeńnie Połackaj ziamli na pravach aŭtanomii
 • Pieramoha nad niamieckimi rycarami pad Navahradkam
 • Dałučeńnie Bieraściejskaj ziamli

Hiedymin

1275–1341
 • Padčas kiravańnia Hiedymina amal usie biełaruskija ziemli ŭvajšli ŭ skład VKŁ. Adnačasova pačałosia zapazyčańnie pieršych elementaŭ zachodnieeŭrapejskaj kultury.

 • Dałučeńnie Pinska-Turaŭskaha kniastva
 • Dałučeńnie Viciebskaj ziamli praz šlub Alhierda, syna Hiedymina. Taksama dałučana Tarapieckaje kniastva
 • Pieranos stalicy ŭ Vilniu
 • Dałučeńnie Mienskaha kniastva da VKŁ paślia śmierci kniazia mienskaha Vasila. Taksama dałučana Słuckaje kniastva
 • Pieramoha nad rycarami Teŭtonskaha ordena na race Akmianie
 • Dałučeńnie Halicka-Vałynskaha kniastva

Jaŭnut

1308–1366

Alhierd

1295–1377
 • U časy kiravańnia Alhierda biełaruskija ziemli zaniali centralnaje miesca ŭ dziaržavie, a terytoryja Vialikaha Kniastva Litoŭskaha pavialičylasia bolš čym u 2 razy. Dziaržaŭnaj movaj była starabiełaruskaja.

 • Pieramoha nad niamieckimi rycarami na race Streva
 • Na karyść Polščy stračana častka Vałyni
 • Častka Darahickaj ziamli pierajšła da Mazavieckaha kniastva
 • Viartańnie Zachodniaj Vałyni
 • Dałučennie novych ziemlaŭ, u tym liku Branskaha i Ržeŭskaha kniastvaŭ
 • Dałučeńnie Amścisłaŭskaha kniastva
 • Paśla pieramohi nad tatarskimi chanami ŭ bitvie kala Sinich Vod dałučany ziemli Kijeŭščyny, Čarnihava-Sievierščyny, Vałyni, Pierajasłaŭščyny i Padolla
 • Zamacavańnie Zachodniaj Vałyni za Polščaju. Viartańnie Darahickaj ziamli
 • Pachody na Maskvu

Uładzisłaŭ II Jahajła

1362–1434
 • Viartańnie Ržeŭskaha kniastva da Maskvy

  U epochu kiravańnia Jahajły siarod padziej vieličeznaj važnaści vyłučajucca chryščeńnie Litvy i Hrunvaldskaja bitva 1410 hoda, jakaja pakłała kaniec ekspansii niamieckich rycaraŭ.

Kiejstut

1297–1382

Uładzisłaŭ II Jahajła

1362–1434
 • Zabojstva Kiejstuta
 • Dałučeńnie Zachodniaha Padolla
 • Žamojć trapiła pad kantrol Teŭtonskaha ordena
 • Prymireńnie Jahajły i Vitaŭta
 • Kreŭskaja unija pamiž Vialikim Kniastvam Litoŭskim i Polskim karaleŭstvam
 • Vitaŭt znoŭ paryvaje z Jahajłam i pačynaje baraćbu za ŭładu ŭ VKŁ
 • Darahickaja ziamlia znoŭ apynułasia pad uładaj Mazovii

Vitaŭt Kiejstutavič

Kala 1350–1430
 • Vostraŭskaje pahadnieńnie: Vitaŭt stanovicca Vialikim kniaziem Litoŭskim, pryznajučy zaležnaść ad Jahajły

  Padčas kiravańnia Vitaŭta Vialikaje Kniastva Litoŭskaje dasiahnuła najbolšaj mahutnaści i pamieraŭ: ad Pskoŭskaj miažy da Čornaha mora i ad Aki i Kurska da Halčyny. VKŁ pieratvaryłasia ŭ samuju mahutnuju dziaržavu Centralnaj dy Uschodniaj Eŭropy.

 • Dałučeńnie Smalenskaha kniastva da VKŁ
 • Dałučeńnie Dzikaha Pola
 • Vilenska-Radamskaja unija: Vitaŭt aficyjna abviaščajecca pažyćciovym kiraŭnikom VKŁ
 • Strata Smalenskich ziamiel
 • Jahajła viarnuŭ Padolle da Polščy
 • Racionžski dahavor: Vitaŭtu pažyćciova pieradavałasia Zachodniaje Padolle
 • Viartańnie Smalenskich ziemiel
 • Viartannie Padlašša. Dałučeńnie novych ziamiel na ŭschodzie pavodle Ŭhorskaj damovy
 • Pieramoha ŭ Hrunvaldzkaj bitvie
 • Haradzielskaja unija
 • Mielnski dahavor: viartańnie Žamojci da VKŁ
 • Viarchoŭskija kniastvy stali vasałami VKŁ

Śvidryhajła

Kala 1370-1452
 • Dałučeńnie Tuły pavodle dahavora z razanskim kniaziem Ivanam Fiodaravičam

Žyhimont Kiejstutavič

Kala 1365–1440
 • Hramadzianskaja vajna za ŭładu ŭ VKŁ pamiž Žyhimontam i Śvidryhajłam
 • Viartańnie Padolla da Polščy. Strata Tuły

Kazimir IV Jahiełončyk

1427–1492
 • Paśla zabojstva Žyhimonta Kiejstutaviča ŭ Trakajskim zamku vialikakniaskaja Rada abrała 12-hadovaha Kazimiera Vialikim kniaziom Litoŭskim

  Tahačasnaja Biełaruś mieła siarod zachodnieeŭrapejskich padarožnikaŭ nazvu «kraina zamkaŭ». U toj čas byli ŭźviedzieny mahutnyja zamki ŭ Navahradku, Krevie, Lidzie, Viciebsku, Miednikach, Trokach.

 • Kazimier Jahiełončyk adnačasova stanovicca karalom Polščy pad imiem Kazimiera IV
 • Pryvilej Kazimiera: pačatak zapryhońvańnia sialanstva
 • Vydańnie Sudziebnika Kazimiera Jahiełončyka

  Vialikaje Kniastva Litoŭskaje stała prykładam dziaržavy, dzie mirna suisnavali roznyja narody i relihii, što spryjała vysokamu ŭzdymu kultury. XVI — pačatak XVII st. u historyi krainy nazyvajuć «załatym viekam».

Alaksandar Jahiełončyk

1461–1506
 • Pieršaja vajna Maskovii z VKŁ (pa 1494)
 • Pryvilej Alaksandra: absalutnaja ŭłada ŭ VKŁ zmianiłasia sasłoŭna-pradstaŭničaj
 • Častka terytoryi dałučana da kniastva Maskoŭskaha
 • Vajna Maskovii z VKŁ
 • Maskoŭska-litoŭskaja vajna skončvajecca Błahavieščanskim pieramirjem

Žyhimont I Stary

1467–1548
 • Viečny mir
 • Pieramoha Kanstancinam Astrozkim maskavitaŭ u bitvie pad Voršaj

  Aršanskaja bitva stała adnoj z najbujniejšych u Eŭropie ŭ XVI st. Usie zachoplenyja harady byli vyzvaleny. Pačaŭ razvalvacca skiravany suprać VKŁ tajemny aljans Maskovii i eŭrapiejskich dziaržavaŭ.

 • Skaryna vydaje ŭ Prazie pieršuju drukavanuju ŭschodniesłavianskuju knihu
 • Zasnavańnie Skarynam Vilenskaj drukarni
 • Strata Smalenskich ziamiel
 • Vydańnie paemy Mikałaja Husoŭskaha «Pieśnia pra zubra»
 • Dałučeńnie Dzikaha Pola da Asmanskaj Imperyi
 • Pieršy Statut VKŁ
 • Čarhovaje pieramirje z Maskvoj

Žyhimont II Aŭhust

1520–1572
 • Svaim vonkavym vyhladam i arhanizacyjaj žyćcia biełaruskija harady nahadvali harady tahačasnaj Eŭropy. Na ŭschod ad Biełarusi, dzie jašče panavali feadalnyja paradki, mahdeburhskaha prava nikoli nie isnavała. VKŁ stała ŭschodnim farpostam epochi Adradžeńnia.

 • Livonskaja vajna (pa 1583)
 • Hiercahstva Kurlandzkaje i Ziemhalskaje pierajšło pad pratektarat VKŁ
 • Symon Budny raspačaŭ knihavydavieckuju dziejnaść u Niaśvižy
 • Vojska Ivana IV Žachlivaha zachapiła Połack
 • U Biareści vydadziena Radziviłaŭskaja Biblija
 • Razhrom maskoŭskaha vojska na race Vule
 • Druhi Statut VKŁ. Zadźvinskaje kniastva aficyjna ŭklučana ŭ skład VKŁ pad nazvaj Inflanckaje kniastva

Reč
Paspalitaja

 • Zaćvierdžana Lublinskaja unija — akt federacyjnaha abjadnańnia dźviuch dziaržavaŭ, Vialikaha Kniastva Litoŭskaha i Polščy, u Reč Paspalituju Abodvuch Narodaŭ

Hienrych III Vałua

1551–1589
 • Reč Paspalitaja stаła kanfederacyjaj Polščy j VKŁ, što nie spyniła isnavańnia abiedźvuch dziaržavaŭ.

Stefan Batoryj

1533–1586
 • Zasnavana Astroskaja akademija
 • Zasnavany Vilenski universytet
 • Vyzvaleńnie Połacka
 • Vasil Ciapinski vydaŭ biełaruski pierakład Evanhiella
 • Jam-Zapolski mir pamiž Rečču Paspalitaju i Maskoŭskaj dziaržavaju

Žyhimont III Vaza

1566–1632
 • Treci Statut VKŁ

  Treci Statut staŭ najbolš pieradavym i daskanałym zboram zakonaŭ u tahačasnaj Eŭropie. Statut zakanadaŭča śćviardžaŭ ideju relihijnaj talerantnaści i baraniŭ pravy ŭsich žycharoŭ niezaležna ad vieravyznańnia.

 • Bieraściejskaja unija pravasłaŭnaj i katalickaj cerkvaŭ Rečy Paspalitaj
 • Vajna Rečy Paspalitaj sa Švecyjaj
 • Pačatak intervencyi Rečy Paspalitaj u miežy Rasiejskaj dziaržavy
 • Razhrom švedzkaj armii pad Kirchgolmam
 • Vojski Rečy Paspalitaj zaniali Maskvu
 • Vyzvalieńnie Maskvy ad armii Rečy Paspalitaj narodnym apałčeńniem na čale z Mininym i Pažarskim
 • Dziavulinskaje pieramirje pamiž Rasiejskaj dziaržavaj i Rečču Paspalitaj
 • Vojska Rečy Paspalitaj razhramiła tureckuju armiju pad Chocinam
 • Altmarkskaje pieramirje jak vynik paražeńnia Rečy Paspalitaj ŭ vajnie sa Švecyjaj

Uładzisłaŭ IV Vaza

1595–1648
 • Smalenskaja vajna pamiž Rasiejaj i Rečču Paspalitaj (pa 1634)
 • Palanaŭskaje zamireńnie

Jan II Kazimir Vaza

1609–1672
 • Kazacka-sialanskaje paŭstańnie (pa 1651)
 • Trynaccacihadovaja akupacyja ziemlaŭ VKŁ maskoŭskim vojskam, u vyniku jakoj Biełaruś straciła pałovu nasielnictva

  Vajnu 1654 hoda sučasniki nazyvali «kryvavym patopam». Uvohule ŭsio stahodździe prajšło ŭ pastajannych vojnach.

 • Pieršaja Paŭnočnaja vajna pamiž Švecyjaj i Rečču Paspalitaj
 • Pavodle Vielaŭska-Bydhaščskich traktataŭ Reč Paspalitaja admaŭlajecca ad Uschodniaj Prusii za vajennuju padtrymku Brandenburha ŭ vypadku vajennaj pahrozy
 • Bitva pad Pałonkaj
 • Mahiloŭskaje paŭstańnie
 • Androsaŭskaje pieramirje pamiž Rasiejaj i Rečču Paspalitaj

Michał Karybut-Višniaviecki

1640–1673
 • Bučačski mir pamiž Asmanskaj Imperyjaj i Rečču Paspalitaj. Pačatak druhoj Polska-Tureckaj vajny

Jan III Sabieski

1629–1696
 • Pry Janie Sabieskim Reč Paspaltaja źviedała svoj apošni ŭzdym.

 • Žuraŭnienski mir pamiž Asmanskaj Imperyjaj i Rečču Paspalitaj
 • Pačatak vajny suprać Turcyi i Krymskaha chanstva. Skončyłasia pieramohaj Rečy Paspalitaj u 1699 hodzie
 • Viečny mir

Aŭhust II Mocny

1670–1733
 • Karłavicki mir, pa jakomu Reč Paspalitaja viarnuła sabie amal usie ziemli, stračanyja pavodle Bučačskaha miru
 • Paŭnočnaja vajna

  Asłablennaja Reč Paspaltaja ŭsio bolš nahadvała nie chaŭrusnika, a prydatak carskaj imperyi. Piotr I damohsia skaračeńnia vojska dziaržavy, jakoje nie pavinna było pieravyšać 24 tysiač. Tym časam armii bližejšych susiedziaŭ byli ŭ dziasiatki raz bolšymi.

Stanisłaŭ I Laščynski

1677–1766

Aŭhust II Mocny

1670–1733
 • Pałtaŭskaja bitva
 • Sałdaty Piatra I uzarvali Połacki Safijski sabor

Stanisłaŭ I Laščynski

1677–1766

Aŭhust III

1696–1763

Stanisłaŭ II Aŭhust Paniatoŭski

1732–1798
 • Pieramoha Suvoravym vojsk hietmana vialikaha litoŭskaha Ahinskaha

  U 1795 hodzie, Stanisłaŭ II Aŭhust Paniatoŭski, karol polski i vialiki kniaź litoŭski, pad naciskam admoviŭsia ad trona na karyść rasiejskaj imperatrycy Kaciaryny II. Federatyŭnaja dziaržava Reč Paspalitaja i abiedźvie krainy ŭ jaje składzie — Karaleŭstva Polskaje i Vialikaje Kniastva Litoŭskaje — spynili svajo dziaržaŭnaje isnavańnie.

 • Pieršy padzieł Rečy Paspalitaj
 • Pryniaćcie sojmam Rečy Paspalitaj pieršaj ŭ Eŭropie Kanstytucyi
 • Druhi padzieł Rečy Paspalitaj
 • Paŭstańnie Tadevuša Kaściuški

Huberni ŭ składzie Rasiejskaj Imperyi

 • Treci padzieł Rečy Paspalitaj, u vyniku jakoha ziemli sučasnaj Biełarusi kančatkova apynulisia ŭ składzie Rasiejskaj Imperyi
 • Vajna Rasiejskaj Imperyi z Napaleonam
 • Uzniknieńnie tavarystva filamataŭ

  Biełaruś zrabiłasia harmatnym miasam i bufernaj dziaržavaj dla vajennych spravaŭ. Vajna z Napaleonam kaštavała Biełarusi kožnaha čaćviertaha.

 • Stvareńnie tavarystva «Vajennyja siabry»
 • Šlachieckaje paŭstańnie
 • Zakryćcio Vilenskaha universyteta
 • Pieravod navučańnia na rasiejskuju movu. Stvareńnie nielehalnaha «Demakratyčnaha tavarystva»
 • Skasavańnie Bieraściejskaj unii
 • Skasavany Statut VKŁ. Dla terytoryi, jakaja ŭvajšła ŭ skład Rasiejskaj Imperyi, uviedziena nazva «Северо-западный край»

  U biełaruskich haradoŭ adabrali staryja hierby i skasavali mahdeburhskaje prava.

 • Jan Barščeŭski apublikavaŭ pieršuju častku zbornika «Šlachcic Zavalnia, abo Biełaruś u fantastyčnych apaviadańniach»
 • Zabarona łacinki
 • Skasavańnie pryhonnaha prava
 • Vydańnie nielehalnaj «Mužyckaj praŭdy», pieršaj hazety na biełaruskaj movie
 • Paŭstańnie Kastusia Kalinoŭskaha

  Paŭstańnie 1863 hoda było adnym z niešmatlikich u historyi XIX stahodździa prykładaŭ, kali kupka ŭzbrojennych ludziej, abaraniajučy svaju čałaviečnuju i nacyjanalnuju hodnaść, paŭstała suprać vielizarnaj imperyi.

 • Pakarańnie Kalinoŭskaha śmierciu ŭ Vilni. Zabarona razmaŭlać na biełaruskaj movie ŭ navučalnych ustanovach
 • Dunin-Marcinkievič apublikavaŭ «Pinskuju šliachtu»
 • Pačaŭ vychodzić časopis «Homan»

  Va ŭmovach faktyčnaj zabarony biełaruskamoŭnaha druku da 1905 hoda, važnaje miesca ŭ razvićci novaj biełaruskaj litaratury zajmali biescenzurnyja publikacyi ŭ inšych krainach.

 • Vyjšła «Dudka biełaruskaja» Franciška Bahuševiča
 • Utvareńnie pieršaj biełaruskaj palityčnaj partyi — «Hramady»
 • Kurłoŭski rasstreł
 • Vyjšli pieršyja numary «Našaj doli» i «Našaj nivy»
 • Vydańnie «Karotkaj historyi Biełarusi» Vacłavam Łastoŭskim
 • Pačatak Pieršaj suśvietnaj vajny
 • Lutaŭskaja revalucyja: pierachod ułady da Časovaha ŭradu
 • Kastryčnickaja revalucyja

  Da ŭłady pryjšoŭ urad, bolšuju častku jakoha składali balšaviki.

 • Minski Saviet rabočych i sałdackich deputataŭ uziaŭ uładu ŭ svaje ruki. Stvareńnie VRK Zachodniaha frontu

Zachodniaja
vobłaść

K. I. Łander

1883–1937
 • Abviaščeńnie Zachodniaj vobłaści RSFSR
 • Adkryćcio Pieršaha Usiebiełaruskaha źjezdu

  Časovaje abjadnańnie z metaj centralizavać kiraŭnictva miascovymi Savietami.

 • Balšaviki ŭciakli ź Miensku

Biełaruskaja Narodnaja Respublika

Jan Sierada

1879–1943
 • Pieršaja Ustaŭnaja hramata BNR: Vykankam Rady Usiebiełaruskaha źjezdu abjaviŭ siabie ŭładaj na terytoryi Biełarusi

  BNR nie znajšła padtrymki šyrokich narodnych mas. Jana była stvorana ŭ vielmi niespryjalnych umovach i isnavała pad akupacyjnym režymam, jaki byŭ suprać nacyjanalnych imknieńniaŭ i orhanaŭ ułady abvieščanaj dziaržavy.

 • Brescki mir
 • Druhaja Ustaŭnaja hramata BNR: Biełaruś abjaŭlena narodnaj respublikaj
 • Vydańnie «Biełaruskaj hramatyki dla škoł» Branisłava Taraškieviča
 • Treciaja Ustaŭnaja hramata BNR: abviaščeńnie niezaležnaści

Jazep Losik

1883–1940

Savieckaja Sacyjalis­tyčnaja Respublika Biełaruś

Ciška Hartny

1887–1937
 • 6-aja Paŭnočna-Zachodniaja kanferencyja RKP(b) pryniała rezalucyju pra abviaščeńnie samastojnaj Savieckaj Respubliki Biełaruś

  Uzdym nacyjanalna-vyzvalenčaha ruchu na Biełarusi, abviaščeńnie BNR i dziejnaść jaje kirujučych orhanaŭ padšturchnuli balšavicki ŭrad da farmalnaha pryznańnia prava biełaruskaha naroda na samavyznačeńnie i nacyjanalnuju dziaržaŭnaść.

 • Časovy ŭrad Biełarusi apublikavaŭ Manifest ab stvareńni SSRB
 • Vyklučeńnie Smalenskaj, Mahiloŭskaj i Viciebskaj huberniaŭ

Alaksandar Miaśnikoŭ

1886–1925

Litbieł

Vincas Mickiavičus-Kapsukas

1879–1928
 • CK RKP(b) pryniaŭ rašeńnie ab stvareńni Litbieł

  Litbieł była ŭtvorana jak bufernaja dziaržava pamiž RSFSR i Polščaj, praisnavała niekalki miesiacaŭ.

 • Amal try čverci Litbieła zaniali polskija vojski
 • Litbieł skončyŭ svajo isnavańnie

Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalis­tyčnaja Respublika

Jafim Hienkin

1896–1938
 • Druhoje abviaščeńnie BSSR

  Letam 1920 na uschodniaj terytoryi Biełarusi ŭstalavana savieckaja ŭłada. 31 lipienia 1920 h. na schodzie pradstaŭnikoŭ Kampartyi Litvy i Biełarusi, savieckich i prafsajuznych arhanizacyjaŭ Miensku i Mienskaj huberni pryniata Deklaracyja ab abviaščeńni niezaležnaści Savieckaj Sacyjalistyčnaj Respubliki Biełaruś.

 • Utvareńnie Siaredniaj Litvy na terytoryjach Uschodniaj Litvy i Zachodniaj Biełarusi z centram u Vilni

Vilhielm Knoryn

1890–1938

Vaclaŭ Bahucki

1884–1937
 • Pieradača BSSR 15 pavietaŭ i asobnych vołaściaŭ Viciebskaj, Homielskaj i Smalenskaj huberniaŭ

Alaksandar Asatkin-Uładzimeirski

1885–1937

Alaksandar Krynicki

1894–1937

Vilhielm Knoryn

1890–1938

Jan Hamarnik

1894–1937

Kanstancin Hiej

1896–1939

Mikałaj Hikała

1897–1938

Vasil Šaranhovič

1897–1938
 • U hety čas była puščana ŭ chod versija ab tym, što ŭ Biełarusi dziejničaje antysavieckaje padpolle, nacyjanał-fašysckaja arhanizacyja na čale ź kiraŭnikami respubliki M. Hikała, A. Čarviakovym, M. Haładziedam. U vyniku byli represavanyja 99 pieršych sakrataroŭ rajkamaŭ KP(b)B z 101 rajkama, jakija isnavali ŭ toj čas na terytoryi BSSR.

Jakaŭ Jakaŭleŭ

1896–1938

Alaksiej Vołkaŭ

1890–1942

Pancielajmon Panamarenka

1902–1984
 • Pačatak Druhoj suśvietnaj vajny
 • Savieckija vojski ŭstupili ŭ Zachodniuju Biełaruś i Zachodniuju Ukrainu
 • Vilnia i Vilenskaje vajavodztva dałučany da Litvy
 • Terytoryja Zachodniaj Biełarusi dałučana da BSSR
 • Da Litoŭskaj SSR dałučany try rajony Vilejskaj i Biełastockaj vobłaściaŭ
 • Pačatak Vialikaj Ajčynnaj vajny

  U vyniku vajny byli spaleny i zrujnavany 209 haradoŭ i rajonnych centraŭ, 9 200 viosak. Zahinuŭ kožny treci.

 • Pačatak aperacyi «Bahracijon»
 • Vyzvaleńnie Miensku
 • Pierachod da Polščy Biełastockaj i častki Bieraściejskaj voblaściaŭ
 • Skončyłasia Vialikaja Ajčynnaja vajna
 • Biełaruś prymajecca ŭ skład zasnavalnikaŭ AAN

Mikałaj Husaraŭ

1905–1985

Mikałaj Patoličaŭ

1908–1989
 • Ustupleńnie ŭ UNESKO

  Chruščoŭskaja adliha. Adbyłasia niekatoraja demakratyzacyja hramadzkaha žyćcia, byli reabilitavany mnohija achviary represijaŭ.

Kirył Mazuraŭ

1914–1989

Piotr Mašeraŭ

1918–1980
 • Biełaruś dasiahnuła davajennaha ŭzroŭniu nasielnictva

Cichan Kisialioŭ

1917–1983

Mikałaj Sliunkoŭ

Nar. 1929
 • Z siaredziny 1980-ch pačaŭsia praces refarmiravańnia palityčnaj systemy, demakratyzacyi hramadztva, dziaržaŭnaha budaŭnictva; pačała składvacca šmatpartyjnaść.

 • Čarnobylskaja katastrofa

Jafrem Sakaloŭ

Nar. 1926
 • Razhon masavaj demanstracyi pamiaci achviar stalinizmu («Dziady—88»)
 • Utvareńnie Arhkamitetu pa stvareńni Biełaruskaha narodnaha frontu

Anatol Malafiejeŭ

Nar. 1933

Mikałaj Dziemianciej

Nar. 1930

Respublika Biełaruś

Stanisłaŭ Šuškievič

Nar. 1934
 • Dziaržaŭnym hierbam stanovicca «Pahonia», dziaržaŭnym ściaham — bieła-čyrvona-bieły ściah

  Naprykancy XX stahodździa Biełaruś nabyła svaju samastojnaść i stała suverennaj dziaržavaj. Za minułyja dziesiacihodździ biełarusy nia tolki zachavali i adnavili spadčynu prodkaŭ i historyju krainy, ale i prykłali šmat namahańniaŭ da jaje razvićcia.

 • Padpisany Biełavieskija pahadnieńni ab spynieńni isnavańnia SSSR i stvareńni Sadružnaści Niezaležnych Dziaržavaŭ
 • Uviedzieny biełaruskija rubli — «zajčyki»
 • Kurapaty — miesca masavych pachavańniaŭ ludziej, rasstralanych NKVD, — zaniesieny ŭ śpis historyka-kulturnych kaštoŭnaściaŭ

Miečysłaŭ Hryb

Nar. 1938

Alaksandar Łukašenka

Nar. 1954
 • Prachodziać pieršyja prezydenckija vybary
 • Adbyvajecca referendum pa pytańniach ab dziaržaŭnaj symbolicy, movie, intehracyi z Rasiejskaj Federacyjaj i pravie prezydenta raspuskać Viarchoŭny Saviet
 • Referendum ab uniasieńni źmienaŭ u Kanstytucyju
 • Biełaruś atrymała status biaźjadziernaj dziaržavy
 • Ustupiła ŭ siłu damova ab stvareńni Sajuznaj dziaržavy Biełarusi i Rasiei
 • Referendum pa pytańniach pieravybrańni adnoj i toj ža asoby nieabmiežavanuju kolkaść razoŭ
 • Biełaruska Sviatlana Aleksijevič atrymała Nobeleŭskuju premiju pa litaratury
Vyjšaŭ poster pavodle prajektu. Padrabiaznaści

Nad prajektam pracavali

Ideja j dyzajn
Jaŭhien
Špileŭski
Front-end raspracoŭka
Hanna
Šyrajeva
Teskty j pierakłady
Mikałaj
Ptašyc
Perakład łacinkaj
Viktar
Jakunin
Mieniedżmient
Važnyja parady
Pahladzieć jašče