Мапа становлення Білорусі

Розташування Білорусі в центрі Європи по-різному впливало на долю країни. З одного боку, воно приносило широкі зв’язки з зовнішнім світом, з іншого — притягало війни та руйнування. Ми створили мапу становлення сучасної Білорусі, щоб нагадати про неймовірну історію нашої країни.

Давні князівства

 • Утворення Полоцького князівства
 • Перші відомості про Турівське князівство
 • Створення Полоцької єпархії
 • Заснування Турівської єпархії
 • Битва на Немизі
 • Перемога полочан над військами Володимира Мономаха
 • Життя та діяльність Єфросинії Полоцької
 • Життя та діяльність Кирила Турівського
 • Завоювання незалежності Турівским князівством
 • Створення Новогрудського князівства

Велике князівство Литовське

Міндовг

1195–1263
 • Створення ВКЛ зі столицею у Новогрудці
 • Розгром татар близько Крутогір’я
 • Коронація Міндовга

  Після приєднання до Новогрудка сусідніх земель під владою Міндовга, до складу нової держави поступово входили й інші стародавні білоруські князівства. Всі вони були зацікавлені у встановленні державної влади, що гарантувала надійний захист від ворогів та можливість спокійно займатися землеробством, торгівлею та ремеслами.

 • Похід монголо-татар на землі ВКЛ
 • Військо ВКЛ розбило хрестоносців неподалік від озера Дурбе

Тройнат

Вбитий у 1264
 • Вбивство Міндовга в результаті міжусобної боротьби

Войшелк

1223–1267
 • Вбивство Тройната. До влади приходить син Міндовга, Войшелк
 • Войшелк приєднав до Новогрудчини та Литви Деволтву та Нальшани

Шварно Данилович

1230-і–1270

Тройден

Помер у 1282
 • Тройден приєднав Верхнє Понємання, Жемайтію, дайнавські та ятвязькі землі

Довмонт

Помер у 1285
 • Розгром військами ВКЛ монголо-татарських військ біля села Могильна

Будикид

1240-і–1290

Будивид

Помер у 1295
 • Витень придушив повстання жемайтських феодалів, які планували створити союз з хрестоносцями

Витень

Помер у 1316
 • Герб «Погоня» став гербом ВКЛ

  За часів правління Витеня відбувається подолання тимчасового занепаду князівства.

 • Витень відбив атаку хрестоносців на Жемайтію та уклав мирний договір з Ригою
 • Добровільне приєднання Полоцької землі на правах автономії
 • Перемога над німецькими лицарями під Новогрудком
 • Приєднання Берестейських земель

Гедимін

1275–1341
 • За часів правління Гедиміна до складу ВКЛ увійшли практично всі білоруські землі. У цей же час почалося запозичення перших елементів західно­європейської культури.

 • Приєднання Пінськ-Турівського князівства
 • Приєднання Вітебської землі через шлюб Ольгерда, сина Гедиміна. Також приєднано Торопецьке князівство
 • Перенесення столиці у Вільню
 • Приєднання Мінського князівства до ВКЛ після смерті мінського князя Василя. Крім того, приєднано Слуцьке князівство
 • Перемога над лицарями Тевтонського ордена на річці Акмене
 • Приєднання Галицько-Волинського князівства

Євнут

1308–1366

Ольґерд

1295–1377
 • За часів правління Ольґерда білоруські землі зайняли центральне місце в державі, а загальна територія ВКЛ збільшилася вдвічі. Державною мовою була білоруська.

 • Перемога над німецькими лицарями на річці Стреві
 • На користь Польщі втрачено частину Волині
 • Частина Дрогичинської землі перейшла до Мазовецького князівства
 • Повернення Західної Волині
 • Приєднання нових земель, у тому числі Брянського та Ржевського князівств
 • Приєднання Амстиславського князівства
 • Після перемоги над татарськими ханами у битві на Синіх Водах приєднані землі Київщини, Чернігово-Сіверщини, Волині, Переяславщини та Поділля
 • Закріплення Західної Волині за Польщею. Повернення Дрогичинської землі
 • Походи на Москву

Ягайло

1362–1434
 • Повернення Москві Ржевського князівства

  Головними подіями епохи правління Ягайла вважаються хрещення Литви та Грюнвальдська битва 1410 року, що поклала кінець експансії німецьких лицарів.

Кейстут

1297–1382

Ягайло

1362–1434
 • Вбивство Кейстута
 • Приєднання Західного Поділля
 • Жемайтія потрапила під контроль Тевтонського ордену
 • Примирення Ягайла та Вітовта
 • Кревська унія між Великим князівством Литовським та Королівством Польським
 • Вітовт знову свариться з Ягайлом та розпочинає боротьбу за владу у ВКЛ
 • Дрогичинські замлі знову опинилися під владою Мазовії

Вітовт Кейстутович

Близько 1350–1430
 • Островська угода: Вітовт стає Великим князем Литовським, визнаючи залежність від Ягайла

  За часів правління Вітовта Велике князівство Литовське досягло найбільшої могутності та максимальних розмірів: від Пскова до Чорного моря та від Оки і Курська до Галичини. ВКЛ стало наймогутнішою державою Центральної та Східної Європи.

 • Приєднання Смоленського князівства до ВКЛ
 • Приєднання Дикого Поля
 • Віленсько-Радомська унія: Вітовт офіційно проголошується довічним правителем ВКЛ
 • Втрата Смоленських земель
 • Ягайло повернув Поділля до складу Польщі
 • Рацьонжський мир: Вітовту довічно передавалося Західне Поділля
 • Повернення Смоленських земель
 • Повернення Підляшшя. Приєднання нових земель на сході за Угорською угодою
 • Перемога в Грюнвальдській битві
 • Городельська унія
 • Мельнський договір: повернення Жемайтії до складу ВКЛ
 • Верховні князівства стали васалами ВКЛ

Свидригайло

Близько 1370–1452
 • Приєднання Тули за умовами договору з рязанським князем Іваном Федоровичем

Сигізмунд Кейстутович

Близько 1365–1440
 • Громадянська війна за владу у ВКЛ між Сигізмундом та Свидригайлом
 • Повернення Поділля до складу Польщі. Втрата Тули

Казимир IV Ягеллончик (Яґайлович)

1427–1492
 • Після вбивства Сигізмунда Кейстутовича у Тракайскому замку великокнязівська Рада обрала 12-річного Казимира Великим князем Литовським

  Тогочасна Білорусь мала серед західноєвропей­ських мандрівників назву «країна замків». У цей період замки були зведені відразу в декількох містах: Новогрудку, Креві, Ліді, Вітебську, Мідниках, Троках.

 • Казимир Ягеллончик (Яґайлович) стає королем Польщі під ім’ям Казимира IV
 • Привілей Казимира: початок закріпачення селян
 • Видання Судебника Казимира IV

  Велике князівство Литовське стало прикладом держави, де мирно співіснували різні народи та релігії, що сприяло культурному підйому. XVI — початок XVII ст. називають «золотим століттям» в історії країни.

Олександр Ягеллончик

1461–1506
 • Перша війна між Московським князівством та ВКЛ (до 1494)
 • Привілей Олександра: абсолютна влада у ВКЛ замінилася на станово-представницьку
 • Частина території приєднана до князівства Московського
 • Війна між Московським князівством та ВКЛ
 • Московсько-литовська війна завершується Благовещенским перемир’ям

Сигізмунд I Старий

1467–1548
 • Вічний мир
 • Перемога Костянтина Острозького над москвичами у битві під Оршею

  Оршанська битва стала однією з найбільших європейських битв XVI століття. Всі захоплені міста були звільнені. В цей же час почав розвалю­ватися таємний союз Московії та європейських держав, спрямований проти ВКЛ.

 • Скорина видає у Празі першу друковану книгу білоруською мовою
 • Заснування Скориною друкарні у Вільнюсі
 • Втрата Смоленських земель
 • Видання поеми Миколи Гусовського «Пісня про зубра»
 • Приєднання Дикого Поля до Османської імперії
 • Перший Статут ВКЛ
 • Чергове перемир’я з Москвою

Сигізмунд II Август

1520–1572
 • Своїм зовнішнім виглядом та організацією життя білоруські міста того часу нагадували міста Європи. На схід від Білорусі все ще панували феодальні порядки і не існувало магдебурзького права. ВКЛ стало східним форпостом епохи Відродження.

 • Лівонська війна (до 1583)
 • Герцогство Курляндії та Семигалії перейшли під протекторат ВКЛ
 • Симон Будний почав видавати книги у Несвіжі
 • Військо Івана Грозного захопило Полоцьк
 • У Бересті видана Радзивіллівська Біблія
 • Розгром московського війська на річці Уллі
 • Другий Статут ВКЛ. Лівонське герцогство офіційно увійшло до складу ВКЛ під назвою Інфлянтське князівство

Річ
Посполита

 • Затверджено Люблінську унію — акт федерального об’єднання двох держав, Великого князівства Литовського та Польщі, у Річ Посполиту

Генріх III Валуа

1551–1589
 • Річ Посполита стала конфедерацією Польщі та ВКЛ, що не припинило існування обох держав.

Стефан Баторій

1533–1586
 • Заснована Острозька академія
 • Заснований Вільнюський університет
 • Визволення Полоцька
 • Василь Тяпинський видав Євангеліє білоруською мовою
 • Ям-Запольський мир між Річчю Посполитою та Московською державою

Сигізмунд III Ваза

1566–1632
 • Третій Статут ВКЛ

  Третій Статут ВКЛ став самим передовим та досконалим зведенням законів в тогочасній Європі. Документ законо­давчо встановлював ідею релігійної толерантності та захищав права всіх жителів країни, незалежно від їх віросповідання.

 • Берестейська унія православної та католицької церков Речі Посполитої
 • Війна Речі Посполитої зі Швецією
 • Початок інтервенції Речі Посполитої в кордони Російської держави
 • Розгром шведської армії під Кірхольмом
 • Війська Речі Посполитої зайняли Москву
 • Визволення Москви від армії Речі Посполитої народним ополченням під керівництвом Мініна та Пожарського
 • Деулінське перемир’я між Російською державою та Річчю Посполитою
 • Військо Речі Посполитої розгромило турецьку армію під Хотином
 • Альтмаркське перемир’я як результат поразки Речі Посполитої у війні зі Швецією

Владислав IV Ваза

1595–1648
 • Смоленська війна між Росією та Річчю Посполитою (до 1634)
 • Поляновський мир

Ян II Казимир Ваза

1609–1672
 • Козацько-селянське повстання (до 1651)
 • Тринадцятирічна окупація земель ВКЛ московськими військами, в результаті чого Білорусь втратила половину населення

  Війна 1654 року була названа свідками події «кривавим потопом». В цілому, все сторіччя пройшло в постійних війнах.

 • Перша Північна війна між Швецією та Річчю Посполитою
 • Згідно Велявсько-Бидгощським трактатам, Річ Посполита відмовляється від Східної Пруссії за військову підтримку Бранденбурга в разі військової загрози
 • Битва під Полонкою
 • Могильовське повстання
 • Андрусівське перемир’я між Росією та Річчю Посполитою

Міхал Корибут Вишневецький

1640–1673
 • Бучацький мирний договір між Османською імперією та Річчю Посполитою. Початок другої Польсько-Турецької війни

Ян III Собеський

1629–1696
 • При Яні Собеському Річ Посполита пережила період останнього підйому.

 • Журавневский мирний договір між Османською імперією та Річчю Посполитою
 • Початок війни проти Туреччини та Кримського ханства. Війна закінчилася перемогою Речі Посполитої у 1699 році
 • Вічний мир

Август II Сильний

1670–1733
 • Карловицький мир, за умовами якого Річ Посполита повернула собі практично всі землі, втрачені після прийняття Бучацького миру
 • Північна війна

  Ослаблена Річ Посполита все більше нагадувала придаток царської імперії. Петро I домігся скорочення чисельності армії держави — тепер вона не повинна була перевищувати 24 тисячі. Армії ж найближчих сусідів були в десятки разів більше.

Станіслав Лещинський

1677–1766

Август II Сильний

1670–1733
 • Полтавська битва
 • Солдати Петра I підірвали Полоцький Софійський собор

Станіслав Лещинський

1677–1766

Август III

1696–1763

Станіслав II Август Понятовський

1732–1798
 • Перемога Суворова над військом гетьмана великого литовського Огінського

  У 1795 році Станіслав II Август Понятовський, король польський та великий князь литовський, під тиском відмовився від трону на користь російської імператриці Катерини II. Федеративна держава Річ Посполита, а також обидві країни в її складі — Королівство Польське та Велике князівство Литовське — припинили своє існування.

 • Перший поділ Речі Посполитої
 • Ухвалення сеймом Речі Посполитої першої в Європі Конституції
 • Другий поділ Речі Посполитої
 • Повстання Тадеуша Костюшка

Губернії у складі Російської Імперії

 • Третій поділ Речі Посполитої, в результаті якого територія сучасної Білорусі остаточно увійшла до складу Російської імперії
 • Війна Російської Імперії з Наполеоном
 • Виникнення товариства філоматів

  Білорусь стала гарматним м’ясом та буферною територією для вирішення військових питань. Війна з Наполеоном коштувала країні кожного четвертого жителя.

 • Створення об’єднання «Військові товариші»
 • Шляхетське повстання
 • Закриття Віленського університету
 • Переклад навчання на російську мову. Створення нелегального «Демократичного об’єднання»
 • Скасування Берестейської церковної унії
 • Скасовано дію Статуту ВКЛ. Для території, що увійшла до складу Російської Імперії, введено назву «Північно-Західний край»

  У білоруських міст відібрали старі герби та скасували магдебурзьке право.

 • Ян Барщевський опублікував першу частину збірки «Шляхтич Завальна, чи Білорусь у фантастичних оповіданнях»
 • Заборона на використання латинки
 • Скасування кріпацтва
 • Видання нелегальної «Мужицкай праўди», першої газети білоруською мовою
 • Повстання Кастуся Калиновського

  Повстання 1863 року стало одним з небагатьох прикладів в історії XIX століття, коли купка озброєних людей повстала проти імперії, захищаючи особисту та національну гідність.

 • Смертна кара Калиновського у Вільнюсі. Заборона білоруської мови в навчальних закладах
 • Дунін-Марцінкевич опублікував «Пінську шляхту»
 • Почав виходити журнал «Гомін»

  В умовах фактичної заборони видавництва білоруською мовою до 1905 року, важливе місце в розвитку нової білоруської літератури займали безцензурні публікації в інших країнах.

 • Вийшла «Дудка білоруська» Францішка Богушевича
 • Створення «Громади» — першої білоруської політичної партії
 • Курловский розстріл
 • Вихід перших номерів «Нашої долі» та «Нашої ниви»
 • Видання Вацлавом Ластовським «Короткої історії Білорусі»
 • Початок Першої світової війни
 • Лютнева революція: влада переходить до Тимчасового уряду
 • Жовтнева революція

  До влади прийшов уряд, більшу частину якого становили більшовики.

 • Мінська Рада робітничих та солдатських депутатів взяла владу в свої руки. Створення ВРК Західного фронту

Західна
область

К. І. Ландер

1883–1937
 • Створення Західної області РРФСР
 • Відкриття Першого Всебілоруського з’їзду

  Тимчасове об’єднання, створене з метою централізації управління місцевими Радами.

 • Більшовики покинули Мінськ

Білоруська Народна Республіка

Ян Середа

1879–1943
 • Перша Статутна грамота БНР: Виконком Всебілоруського з’їзду оголосив себе органом влади на території Білорусі

  БНР не знайшла підтримки широких народних мас. Республіка була створена в дуже несприятливих умовах та існувала під окупаційним режимом, який був спрямований проти національних прагнень та органів влади оголошеної держави.

 • Брестський мир
 • Друга Статутна грамота БНР: Білорусь оголошена народною республікою
 • Видання «Білоруської граматики для шкіл» Броніслава Тарашкевича
 • Третя Статутна грамота БНР: проголошення незалежності

Язеп Льосік

1883–1940

Радянська Соціаліс­тична Республіка Білорусь

Тишко Гартний

1887–1937
 • 6-а Північно-Західна конференція РКП(б) прийняла резолюцію про проголошення самостійної Радянської Республіки Білорусь

  Підйом національно-визвольного руху в Білорусі, проголошення БНР та діяльність її керівних органів підштовхнули більшо­вицький уряд до формаль­ного визнання права білоруського народу на само­визначення та національну державність.

 • Тимчасовий уряд Білорусі опублікував Маніфест про створення РСРБ
 • Виключення Смоленської, Могилевської та Вітебської губерній

О. Ф. М’ясников

1886–1925

Литбіл

В. Міцькявічюс-Капсукас

1879–1928
 • ЦК РКП(б) прийняв рішення про створення Литбіл

  Литбіл була створена як буферна держава між РРФСР та Польщею, і проіснувала кілька місяців.

 • Майже три чверті території Литбілу зайнято польськими військами
 • Литбіл припиняє своє існування

Білоруська Радянська Соціаліс­тична Республіка

Є. Б. Генкін

1896–1938
 • Друге проголошення існування БРСР

  Влітку 1920 року на схід­ній території Білорусі було встановлено ​​радянську владу. 31 липня 1920 року на з’їзді представників комуністичної партії Литви та Білорусі, радянських і профспілкових органі­зацій міста Мінська та Мінської губернії прийнята Декларація про незалежність Радянської Соціалістичної Республіки Білорусь.

 • Створення Середньої Литви на територіях Східної Литви та Західної Білорусі з центром у Вільно

В. Г. Кнорін

1890–1938
 • Слуцьке повстання — найбільше в XX столітті збройне повстання білорусів за свободу та незалежність
 • Ризький мирний договір
 • Заснування Білоруського державного університету
 • Заснування Інституту білоруської культури
 • Територія Середньої Литви включена до складу Польщі

В. А. Богуцький

1884–1937
 • Передача БРСР 15 повітів та окремих волостей Вітебської, Гомельської та Смоленської губерній

О. М. Асаткін-Володимирський

1885–1937

О. І. Криницький

1894–1937

В. Г. Кнорін

1890–1938

Я. Б. Гамарник

1894–1937
 • Початок масової колективізації

К. В. Гей

1896–1939

М. Ф. Гикало

1897–1938

В. Ф. Шарангович

1897–1938
 • У цей час поширювалась версія про те, що в Біло­русі діє антирадянське підпілля, націонал-фашистська організація на чолі з керівниками республіки М. Гикалом, О. Черв’яковим, М. Голо­дєдом. В результаті було репресовано 99 пер­ших секретарів райкомів КП(б)Б зі 101 райкому, які існували тоді на території БРСР.

Я. А. Яковлєв

1896–1938

О. О. Волков

1890–1942
 • Понад 100 літераторів, культурних та господарських діячів було розстріляно у Мінську

П. К. Пономаренко

1902–1984
 • Початок Другої світової війни
 • Радянські війська увійшли в Західну Білорусь та Західну Україну
 • Вільнюс та Віленське воєводство приєднані до Литви
 • Територія Західної Білорусі увійшла до складу БРСР
 • Три райони Вілейської та Білостоцької областей приєднані до Литовської РСР
 • Початок Великої Вітчизняної війни

  Під час війни було спалено та зруйновано 209 міст і районних центрів, 9 200 сіл. Загинув кожен третій.

 • Початок операції «Багратіон»
 • Визволення Мінська
 • Перехід Білостоцької та частини Брестської області до складу Польщі
 • Закінчилась Велика Вітчизняна війна
 • Білорусь приймається у склад засновників ООН

М. І. Гусаров

1905–1985

М. С. Патолічев

1908–1989
 • Вступ до ЮНЕСКО

  Хрущовська відлига. Відбулась демократизація суспільного життя, багато жертв репресій було реабілітовано.

К. Т. Мазуров

1914–1989

П. М. Машеров

1918–1980
 • Білорусь досягла довоєнного рівня чисельності населення

Т. Я. Кисельов

1917–1983

М. М. Слюньков

Нар. 1929
 • З середини 1980-х почалося реформування політичної системи, демократизація суспіль­ства, державного будівництва. Почала складатись багато­партійність.

 • Катастрофа на Чорнобильській АЕС

Є. О. Соколов

Нар. 1926
 • Розгін масової демонстрації, присвяченої пам’яті жертв сталінізму («Дзяди—88»)
 • Утворення Оргкомітету зі створення Білоруського народного фронту

А. О. Малофеєв

Нар. 1933

М. І. Дементей

Нар. 1930
 • Білоруська мова стає єдиною державною мовою республіки
 • Приймається декларація про державний суверенітет БРСР

Республіка Білорусь

С. С. Шушкевич

Нар. 1934
 • Державним гербом стає «Погоня», державним прапором — біло-червоно-білий прапор

  Наприкінці XX століття Білорусь стала самостійною незалежною державою. За минулі десятиліття білоруси не тільки зберегли й відновили спадщину предків та історію країни, але й доклали багато зусиль до її розвитку.

 • Підписані Біловезькі угоди про припинення існування СРСР та створення Співдружності Незалежних Держав
 • Введено білоруські рублі — «зайчики»
 • Куропати — місце масових поховань людей, розстріляних НКВС, — внесено до списку історико-культурних цінностей

М. І. Гриб

Нар. 1938

О. Г. Лукашенко

Нар. 1954
 • Проходять перші президентські вибори
 • Проходить референдум з питань державної символіки, мови, інтеграції з Російською Федерацією та права президента розпускати Верховну Раду Республіки Білорусь
 • Референдум про внесення змін до Конституції
 • Білорусь отримала статус без’ядерної держави
 • Вступив у силу договір про створення Союзної держави Білорусі та Росії
 • Референдум з питань переобрання однієї і тієї ж особи необмежену кількість разів
 • Білоруска Світлана Алексієвич отримала Нобелівську премію з літератури

Над проектом працювали

Ідея та дизайн
Євген
Шпилевський
Фронт-енд
Анна
Ширяєва
Тексти
Марина
Зайцева
Переклад українською
Віктор
Якунін
Менеджмент
Важливі поради
Подивитися ще раз?